El Rehabilitasyon ve Duyu Eğitimi

EL REHABİLİTASYONU

El rehabilitasyonuergoterapinin özel bir uygulama alanıdır. 
Ergoterapistlerin el rehabilitasyonundaki amacı; omuz kol ve elin duyusal ve fiziksel becerilerinin gelişimini sağlayarak fonksiyonel kullanımını ve kişilerin günlük yaşam aktivitelerine anlamlı katılımını arttırır.

KİMLER EL REHABİLİTASYONUNDAN FAYDALANIR?

 • Kırıklar
 • Amputasyonlar
 • Yanıklar
 • Kas tendon ve sinir yaralanmaları
 • Romatoidartrit, osteoartrit, tendinit
 • Konjenitalanomaliler
 • Çıkıklar
 • Bağ yaralanmaları
 • Replantasyonlar
 • Nöromuskuler patolojiler
 • Sinir sıkışmaları
 • Nörolojik hastalıklar

gibi üst ekstremite problemleri( el,bilek,dirsek,omuz) ergoterapistler tarafından tedavi edilir.
Ergoterapistler;  el rehabilitasyonunda üst ekstremite problemlerinin temelinde yatan biyomekanik sorunları giderirken; kişi için anlamlı olan aktiviteleri kullanarak kişinin motivasyonunu ve katılımını arttırır. Bu bağlamda hedef: istenilen aktivite alanlarında maksimum performans sağlamaktır.
 
EL REHABİLİTASYONU SONUCUNDA BEKLENEN HEDEFLER

 • Ağrı ve ödemde azalma 
 • Eklem hareketlerinde artış
 • Duyuda anlamlı yönde gelişme( duyu bozukluklarını düzeltme, yeniden duyu kazanma)
 • Kas kuvvetinde artış
 • El koordinasyonu ve el içi manipulasyon becerilerinde gelişme
 • Fonksiyonel olarak eli kullanmada gelişme
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık
 • Farklı kavrama paternlerini yeniden kazandırma( anahtar tutuşu, fincan tutuşu, sigara tutuşu vb.)

 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ergoterapistler; ağrı, ödem ve eklem hareket kaybını önlemek ve kasları kuvvetlendirmek için kişinin aktif katılacağı anlamlı  terapatik aktiviteler,  nörogelişimsel teknikler ve duyu gidileri kullanır.

 • Duyu eğitimi( sensitizasyon eğitimi) ve desensitizasyon eğitimi
 • Ayna tedavisi
 • Kalıcı duyu kaybı sonrası koruyucu duyu eğitimi
 • Fonksiyonel aktivite eğitimi
 • Günlük yaşam aktiviteleri eğitimi
 • Ayres duyu-algı- motor eğitim
 • Ağrı skar yönetimi
 • Enerji ve eklem koruma teknikleri
 • yara yönetimi
 • eklem hareket açıklığı aktiviteleri
 • yardımcı cihaz ve ortaz rehberliği
 • işe yeni dönüş ve yeniden iş edindirme eğitimi

 
ERGOTERAPİ TABANLI EL REHABİLİTASYONUN FAYDALARI

 • kişinin istekleri ve rolleri tedaviyi yönlendirir.
 • Sadece fiziksel problemleri değil; bu problemlerin günlük yaşama olan etkilerini de değerlendiri ve iyileştirir.
 • Kişilerin sadece kas eklem gibi fiziksel özelliklerinin değil; psikolojik, sosyal, bilişsel, duyusal, çevresel özelliklerini de değerlendirip müdahale planı oluşturur. Kişilere holistik yaklaşır.
 • İyileşme sürecinde kişilere bağımsız olacağı yöntemleri( tek elle giyinme vb.) öğreterek psikolojik iyi olma sürecini korur.

 

El Rehabilitasyon ve Duyu Eğitimi

Biz sizi Arıyalım


Uzmanlık alanlarımızla ilgili sorularınızı bizimle paylaşın.

ROMMER Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Yukarı Çık